#1 KHU ĐÔ THỊ THƯƠNG MẠI J DRAGON

Dự án: KHU ĐÔ THỊ THƯƠNG MẠI J-DRAGON

Quy Mô: 56.194 m2

Chủ Đầu Tư: THẮNG LỢI [...]

#1 YOUNG TOWN TÂY BẮC SÀI GÒN

Dự án: YOUNG TOWN

Quy Mô: 20 ha

Chủ Đầu Tư: THẮNG LỢI GROUP

[...]

#1 DỰ ÁN GALAXY HẢI SƠN ĐỨC HÒA

Dự án: GALAXY HẢI SƠN

Quy Mô: 6 ha

Chủ Đầu Tư: THẮNG LỢI GROUP

[...]

#1 DỰ ÁN THẮNG LỢI RIVERSIDE MARKET

Dự án: THẮNG LỢI RIVERSIDE MARKET

Quy Mô: 4,6 ha

Chủ Đầu Tư: ĐỊA ỐC THẮNG [...]

#1 KHU ĐÔ THỊ THẮNG LỢI CENTRAL HILL

Dự án: THẮNG LỢI CENTRAL HILL

Quy Mô: 7 ha

Chủ Đầu Tư: ĐỊA ỐC THẮNG [...]

#1 LONG CHÂU PHỐ CHỢ

Dự án: LONG CHÂU PHỐ CHỢ

Quy Mô: 1,2 ha

Chủ Đầu Tư: ĐỊA ỐC THẮNG LỢI

[...]

#1 AN NHIÊN GARDEN

Dự án: AN NHIÊN GARDEN

Quy Mô: 7,8 ha

Chủ Đầu Tư: ĐỊA ỐC THẮNG LỢI

[...]

#1 PHÚC LONG GARDEN

Dự án: PHÚC LONG GARDEN

Quy Mô: 167 nền

Chủ Đầu Tư: ĐỊA ỐC THẮNG LỢI

[...]

# THUẬN ĐẠO RESIDENCE

Dự án: THUẬN ĐẠO RESIDENCE

Quy Mô: 30 ha

Chủ Đầu Tư: ĐỊA ỐC THẮNG LỢI

[...]

#1 HƯNG GIA GARDEN CITY

Dự án: HƯNG GIA GARDEN CITY

Quy Mô: 47,8 ha

Chủ Đầu Tư: ĐỊA ỐC THẮNG LỢI

[...]