#1 KHU ĐÔ THỊ THƯƠNG MẠI J DRAGON

Dự án: KHU ĐÔ THỊ THƯƠNG MẠI J-DRAGON Quy Mô: 56.194 m2 Chủ Đầu Tư: [...]

#1 YOUNG TOWN TÂY BẮC SÀI GÒN

Dự án: YOUNG TOWN Quy Mô: 20 ha Chủ Đầu Tư: THẮNG LỢI GROUP

#1 DỰ ÁN GALAXY HẢI SƠN ĐỨC HÒA

Dự án: GALAXY HẢI SƠN Quy Mô: 6 ha Chủ Đầu Tư: THẮNG LỢI GROUP

#1 DỰ ÁN THẮNG LỢI RIVERSIDE MARKET

Dự án: THẮNG LỢI RIVERSIDE MARKET Quy Mô: 4,6 ha Chủ Đầu Tư: ĐỊA ỐC [...]

#1 KHU ĐÔ THỊ THẮNG LỢI CENTRAL HILL

Dự án: THẮNG LỢI CENTRAL HILL Quy Mô: 7 ha Chủ Đầu Tư: ĐỊA ỐC [...]

#1 LONG CHÂU PHỐ CHỢ

Dự án: LONG CHÂU PHỐ CHỢ Quy Mô: 1,2 ha Chủ Đầu Tư: ĐỊA ỐC [...]

#1 AN NHIÊN GARDEN

Dự án: AN NHIÊN GARDEN Quy Mô: 7,8 ha Chủ Đầu Tư: ĐỊA ỐC THẮNG [...]

#1 PHÚC LONG GARDEN

Dự án: PHÚC LONG GARDEN Quy Mô: 167 nền Chủ Đầu Tư: ĐỊA ỐC THẮNG [...]

# THUẬN ĐẠO RESIDENCE

Dự án: THUẬN ĐẠO RESIDENCE Quy Mô: 30 ha Chủ Đầu Tư: ĐỊA ỐC THẮNG [...]

#1 HƯNG GIA GARDEN CITY

Dự án: HƯNG GIA GARDEN CITY Quy Mô: 47,8 ha Chủ Đầu Tư: ĐỊA ỐC [...]