#1 TẤN ĐỒ CAPITAL

Dự án: TẤN ĐỒ CAPITAL Quy Mô: 3,4 ha Chủ Đầu Tư: THẮNG LỢI GROUP