#1 THE WIN CITY

Dự án: THE WIN CITY

Qui Mô: 12 ha

Chủ Đầu Tư: THẮNG LỢI GROUP

[...]

#1 TẤN ĐỒ CAPITAL

Dự án: TẤN ĐỒ CAPITAL

Quy Mô: 3,4 ha

Chủ Đầu Tư: THẮNG LỢI GROUP

[...]

#1 CENTRAL HILL NAM SÀI GÒN

Dự án: CENTRAL HILL NAM SÀI GÒN

Quy Mô: 104 ha

Chủ Đầu Tư: THẮNG LỢI GROUP

[...]